Znajomosc jezykow kluczem do sukcesu

Obecnie pracodawcy coraz bardziej zwracają uwagę na znajomość języków zarówno u swoich pracowników jak i u kandydatów do pracy. Wcześniej z podstawową znajomością języka lub nawet bez znajomości żadnego oprócz ojczystego można było spokojnie dostać się prawie do każdej pracy. W chwili obecnej konieczne jest jednak znanie co najmniej jednego języka na poziomie gwarantującym podstawową konwersację.

Poziom znajomości języków wśród polaków rośnie z roku na rok. Obecnie w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz szkołach średnich uczony jest co najmniej jeden język obcy obowiązkowo. Badania pokazują, że osoby które znają więcej niż jeden język obcy mają wyższe nawet o 50% wynagrodzenie od pracowników bez takich umiejętności. Do czego mogą nam się przydać takie znajomości języka? Jest to bardzo dobre pytanie, które jest w zasadzie meritum tematu. Otóż obecnie w pracy biurowej (z angielskiego white-collar work) znajomości języków obcych wykorzystywane są do praktycznie wszystkich możliwych rzeczy. Poczynając od kontaktów z zagranicznymi klientami, dostawcami, odbiorcami czy producentami, przez tłumaczenia dokementów aż do zwykłego kontaktu ze swoimi współpracownikami w firmie, którzy nie są polakami, a zdarza się to w obecnym świecie coraz częściej. Ponadto znajomość języków przydatna jest podczas podróżowania za granicę, zwykle wystarczającym okazuje się znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, ale na znaczeniu nabiera coraz bardziej język chiński, język japoński oraz język koreański, z prostego powodu : większość produkcji przeniosła się właśnie do krajów azjatyckich, dlatego potrzebni są specjaliści znający te języki. Bardzo ważne są tłumaczenia dokementów, ponieważ azjatyccy producenci często nie znają angielskiego i potrzebują tłumaczy aby podpisać umowy z zachodnimi odbiorcami. Podsumowując wszystkie zebrane informacje dochodzimy do wniosku, że dobrze się uczyć języków, ponieważ nie tylko rozwijamy się i otwieramy na nowe kultury, ale świat dąży w takim kierunku gdzie bez znajomości języków będziemy na gorszej sytuacji od osób, które takowe znają.