Zmiany w kasach fiskalnych w latach 2016 2017

http://erp.polkas.pl/rozwiazania-erp-poznaj-fakty-i-mity/

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w postaci kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie dotyczył się wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i sprzedających swoje dobra i usługi podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych. Zmiany w kasach fiskalnych wprowadzane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zwolnienie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te dotyczyły głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej działalności tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr i usług za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego typu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki prowadzone na terytoriach placówek oświatowych i poprzez te placówki zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz konsumentów bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych będzie znaczącym krokiem w celu zwiększenia transparentności i konkurencyjności na rynku a także umożliwienia lepszego i łatwiejszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z paragrafem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki prowadzące usługi na rzecz wymiany opon, badań i przeglądów technicznych oraz doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W pozostałych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas wynoszący równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy złotych na zainstalowanie kasy fiskalnej.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl