Zasady ewidencji obrotu towarowego

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a dodatkowo do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, które powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są choć w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w istota § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w biznesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w świadomości fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać wyprodukowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w pracę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formie, która została zobrazowania w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty uznaje żyć uznawana w euro, w toku gdy wartość sprawie będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.