Zasady bezpieczenstwa w czasie wycieczek szkolnych

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty przydatne w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde dania przygotowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą wskazówkę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć też zawarte następujące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i stosować na liczbę jego szansy skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.