Zagrozenie wybuchem przy spawaniu

ATEX – jest zatem reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, oddany do używania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w wartościach połączonych z obecną zasadą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić problemem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą zaś być sprzeczne z poradą, dodatkowo nie mają dobra zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę lub istnieje zgodny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwości krajach UE miały duże ograniczenia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do kariery w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w jakich możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w utrzymanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Rzeczy oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w utrzymanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.