Zaburzenia psychiczne lista

Cyklotymia jest wybierana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który zawsze ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość mocno się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne
W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając więc z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Zapewne istnieć elementem kierującym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej rozpoznanie jest dodatkowe zazwyczaj w centralnej i trzeciej fazie bycia człowieka, wiąże się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz prowadzi do znacznej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie
Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do zabiegu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą miały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy
Zachorowanie na cyklotymię ukazuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozdzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką zwracają się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i wywiady z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wyobraźni i wycofanie społeczne.
Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, kłopoty z koncentracją uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u osób, które mają na dwubiegunowość. Gra tym pomysł są ponad takie czynniki jak duży poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i i stresujące sytuacje. Również bardzo ważny zysk posiadają i wychowanie i miejsce, w jakiej odbywają potencjalnie chorujące osoby.