Wysokosc a cisnienie atmosferyczne

Dozowniki celkowe są stosowane w obiektu szczelnego zamykania zbiorników pyłu, które pracują w warunkach ciśnienia niezależnego od ciśnienia atmosferycznego. Dozowniki celkowe umożliwiają opróżnianie zbiorników bez dekompresji. Warunkiem zastosowania dozowników celkowych jest temperatura nie większa niż 200 ˚ C i brak agresywności pyłów.

Zasada obowiązywania
Zasada działania dozownika celkowego jest stosunkowo prosta. Pył ze zbiornika odwiedza przez otwór wlotowy a następnie jest przewożony w celkach ze skrzydełkami zwracającego się bębna. Dozowniki mogą dawać w kilku różnych typach. Mogą być również różną wielkość otworu wlotowego i wylotowego a i różną wydajność pracy, jaka stanowi miana w m3 na godzinę. W terminie zamawiania urządzenia przydatne będzie zapewnienie oznaczenia dozownika oraz wymaganie która istnieje temperatura pyłów.

Dozownik celkowy DC
Drinku z pracowników dozowników jest dozownik celkowy DC. Stał on przygotowany z świadomością o stałym dozowaniu materiałów sypkich i drobnoziarnistych. W szczególności są to: kasza, ziarna zbóż, pieprz, mleko w proszku, przyprawy, cukier, sól, płyny filtracyjne itp. Urządzenie zaczyna się najczęściej, jako element wyposażenia technologicznej linii pakowania, ważenia, dozowania oraz transportu pneumatycznego.

Podsumowanie
Drinku z wyjątków wyposażenia dozowników celkowych potrafią stanowić skrzynki elektryczne wraz z falownikiem. Dzięki nim z łatwością będzie ważna dobrać wydajność dozownika do potrzeb danej grupie produkcyjnej. Do prac urządzenia używa się stal nierdzewną lub węglową. Modele zbudowane ze określeni nierdzewnej spełniają wszelkie wymogi higieniczne i z powodzeniem mogą stanowić dawane w branży przemysłowej, w ostatnim głównie w sektorze chemicznym.