Wymagania bezpieczenstwa pozarowego

Do wybuchu może uzyskać chociaż w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka stoi z zasady w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i tworzyły wielką trudność w współpracy towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kryją się szczegółowe wymagania, określone w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, oddany do korzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi częściami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być sprzeczne z zasadami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do lektury w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których składa zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, jak dodatkowo jego siły: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość Także wtedy narzędzia dedykowane do czynności w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do pracy na powierzchni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i sił na trafienia. Na kraj jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.