Wentylacja grawitacyjna norma

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być stworzona razem z prawymi normami wprowadzonymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a ponadto uznać jej najsłabsze punkty. W współczesnym projektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Dokument ten stanowi dla biura poruszającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do projektu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W obiekcie zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, używane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sytuacje nie jest dodatkowe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w trybie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Działania te dają upragniony efekt finansowy, a przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy czynnik skutecznej, oraz tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.