Warunki rozpoczecia pozaru

Aby trafiło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w biurowca lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co istnieje natomiast najczęstszą przyczyną pożarów w obiektu Objawia się, że przyroda ma podstawowy wpływ na spotkanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest pracownik. Celowe podpalenie budynku lub zaprószenie ognia stanowi najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną winą jest połączenie instalacji elektrycznej w byciu. Pewno toż stanowić wykonane przez stary wiek instalacji, lub przez zwarcie powstające z naprawy przez młodą osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, które stanowi non stop podłączone do prądu i ma wysoką wartość na liście przyczyn pożarów. Prowadzenie działalności, w których zatrudniana jest czysta temperatura np. w książkach gdzie powstają iskry oraz przechowywanie substancji, jakie są łatwo palne (np. butle gazowe) również zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Ale właściwie jakie powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru? W projektu podniesienia naszego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Wykonywanie tej reguł zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, jaki mógłby spowodować pożar w obiektu. Natomiast na co dodatkowo powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które działają domu czy urządzeń elektrycznych. Warto też zaopatrzyć budynek bądź jego przestrzenie w sprzęt, który ułatwi gaszenie ewentualnego pożaru lub zapobiegnie mu kiedy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy także na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną i dostarczyć jej odpowiednią konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych i zwiększy bezpieczeństwo. Warto również zwrócić uwagę na to które produkty są wykorzystywane do instalacje i wykończenia domu ponieważ możemy dać kilka warstw materiałów biorąc pod opiekę ich łatwopalność.