Wartosci bezpieczenstwa narodowego

Urządzenia oddane do produkcji w przestrzeni zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy produkt, przeznaczony do dawania w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm związanych z ostatnią zasadą, która daje szczegółowe wymagania jeśli idzie o poszczególne produkty. Oraz warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być celem regulacji wewnętrznych niezbędnych w konkretnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą natomiast być różne z poradą, natomiast nie mogą zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i poznać procedurę oceny zgodności z podstawowym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na startu XX wieku, jak w kopalniach węgla nie przywiązywano wielkiego miejsca do używania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło więc do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i przyznający się metan. Jako, że popyt jest matką wynalazków, więc po wielu przypadkach zastosowano inne modele olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny stanowi jakimś z wielu potwierdzeń, że kojarzenie się do wielkich norm, powiązanych z efektami w dziedzinie zagrożenia wybuchem jest poważnym obowiązkiem każdego właścicielu a pracownika. Brak tego celu powoduje zarówno obrazy w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak dostarcza jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian biorącym na końcu likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Rzucanie się do powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest generalną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to wprawdzie głównymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego ukończenia pracy, nieprzyjmowanie się do norm etc. Kojarzenie się do dyspozycje ATEX i norm z nią powiązanych jest ważnym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego i usług połączonych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w tym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie właśnie podawaj się do używania materiałów z odpowiednimi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wad!