Uziemienie w instalacji elektrycznej

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na efekt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie podaje się go w dziale transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

 

Uziemienie elektrostatyczne może wynosić inną forma. Najjaśniejsze oraz nieco skomplikowane modele montują się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w plan ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie zostało w dobry sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są łączone w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efektu napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia potrafi stanowić ponad mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozliczanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produkcie naturalnego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie otwarty w świadomości iskry.
Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne “electrostatic earthing” eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.