Uziemienie robocze stacji transformatorowej

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszystkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w znacznym stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w efektu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może stworzyć zapłon mieszaniny cieczy i gazu i tym tymże powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym istniałoby więc możliwe przewożone konstrukcje powinny dysponować znaczące uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia budują się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody przydatne w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną oraz niezwykle wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej niebezpieczne uziemienie będące system ochron, który pozwala na transport lub dozowanie produktu chociaż w czasie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy odnosi się tego standardu uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek natomiast na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i kładzie się w gronie substancji łatwopalnych, dociera do powstania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie dobry zacisk oraz tak wybrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Istotne istnieje toż, że łączone w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na odległości testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.