Urzadzenia przeciwwybuchowe

Explosion protection to zabezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych zadań w strefach zagrożonych takim wybuchem. W kierunku odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy stworzyć odpowiedni system zabezpieczeń przed eksplozją. To rozwiązania znajdą zastosowanie przede wszystkim we wszelkich strefach, jakie w jakikolwiek pomoc są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą wykorzystywane wszędzie tam, gdzie są pyły wybuchowe w sektorze. Na system bezpieczeństwa przed wybuchem wznosi się w decydującej mierze czynnik jakim jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na rozpoznaniu początkowego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, jakiego końcem będzie zniwelowanie wybuchu w jasnym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie powtarza się i zostaje jednocześnie stłumiona zaraz po zapłonie. Wszystko to tworzy, że pożar nie rozprzestrzenia się. Omawiany technologia stanowi drinkiem z najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, i skoro już do niego zdobędzie to zabezpieczenia przed jego skutkami. Zmniejsza on wyniki wybuchu. Na poziom ten odkładają się takie aspekty jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Drugim stanem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie w urządzenia wraca do właściwego poziomu. Wśród układów odciążających wymienia się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim czasem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Jest to układ odcinający wybuch. Jego projektem jest przede każdym zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede każdym dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak pewne szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może powodować wtórne wybuchy, również dużo trudne w końcach. Dlatego też system odcinający cierpi na planu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z czynnikiem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy zwrotne zaś tymże odpowiednie.