Urzadzenia do pakowania w atmosferze ochronnej

Próżniowe pakowanie żywności jest najsilniejszym systemem na zapewnienie jej przed zepsuciem. Z obecnej metody korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można dać urządzenia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają produkty w woreczku foliowym, bądź w zbiorniku do ostatniego określonym. Dania te sprawiają zgrzewy na ściany worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy artykuły garmażeryjne, potrafią stanowić kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym normalną wilgotność, konsystencję, gust i smak, a równocześnie są zabezpieczone przed przedostaniem się do pomieszczenia opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na środek działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to narzędzie, w jakiego wnętrzu umieszcza się worek łącznie z owocem. Jej wielką wartością jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu wykonywa się powtarzalność procesu pakowania, i możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi ważne przy pakowaniu delikatnych produktów. Cechą istnieje zarówno możliwość wykorzystania w toku produkcji, znacznie popularnych worków typu PA/PE, co znacznie zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą być dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na rynku istnieje szybki wybór pakowarek komorowych, co daje na jej dobry dobór, zależny od wielkości pakowanych produktów, ich rodzajów, i wielkości. Poświęcone są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z zamontowanym wewnątrz produktem, spotyka się na zewnątrz, oraz do środka, na listwę zgrzewającą, kładzie się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania wykorzystuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie artykułów o różnych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Zaletą jest więcej wiele mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa wydajność oraz wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Przeznaczone są zwłaszcza dla młodej gastronomii i gospodarstw domowych.