Technologia gastronomii

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego wyjścia jest faktem, którego nadrzędnym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w terenie systemów ochronnych i urządzeń, które wykorzystywane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania zgodności z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą siłę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z poradą, że wynik jest równoznaczny z wartością to domniemywa się jego spójność z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wychodzących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wskazaniami producent musi wspominać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne powinny stanowić właściwie skonstruowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić organizowane ze znajomością wiedzy technicznej. I części oraz podzespoły urządzeń muszą iść stabilnie i razem z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały używane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi zaś treścią nie mogą występować żadne reakcje, jakie mogłyby stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w efektu ich postępowania nie powstaną za duże temperatury i promieniowanie. Nie mogą stanowić zagrożeń elektrycznych a nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.