System operacyjny a system informatyczny

System informatyczny najczęściej odbierany jest jako system, który pomaga działanie przedsiębiorstwa. Spośród takich sposobów możemy dać Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Relationship Management, Material Requirements Planning oraz Supply Chain Management. System informatyczny zapewne stanowić niezmiernie delikatny jak np. w przypadku systemów kontroli lotów na lotniskach bądź w sukcesach systemów bankowych czy związanych z zarządzaniem produkcją.

Za wyznacznik złożoności systemu informatycznego przyjmuje się ilość elementów, które ten system łączy oraz funkcji, które spełnia dzięki zastosowanemu oprogramowaniu. Byciem systemów informatycznych zwracają się wyspecjalizowani inżynierzy. Proces ich stanowienia jest pracą szczególnie mądrą oraz pewnie chcieć udziału wielu specjalistów oraz wielkiego kapitału. Projektowanie systemu informatycznego jest dodatkowo obarczone dużym ryzykiem porażki powiązanym z kosztami jego dokonania oraz czasem wymaganym do ostatniego. Dodatkowo może pokazać się, iż w terminie procesu jego przetwarzania na zbycie pojawi się inny, konkurencyjny system. W projektowaniu systemów informatycznych uzyskuje się moduł oceny procesu wytwórczego rozumiany jako CMM - Capability Maturity Model. Dzięki skomplikowanemu procesowi oceny ów moduł ocenia praktyki stosowane podczas pracy organizmu i uznaje mu ocenę związaną ze zdyscyplinowaniem jego wytwarzania. Ocena jest pięcio-skalowa i im doskonalsza, tymże istotniejsze zagrożenie odniesienia sukcesu. Systemy informatyczne za podstawową pracę mają przetwarzanie danych poprzez łączenie zbioru powiązanych z sobą elementów i użyciu wobec nich techniki komputerowej. Elementami systemów informatycznych są sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, ludzie, procedury oraz bazy wiedzy. Element sprzętowy systemów informatycznych oddaje się z urządzeń do zbierania danych, komunikacji między tymi urządzeniami, komunikacji ludzi oraz komputerów, czujników, elementów wykonawczych oraz nowych.