Swobodny przeplyw towarow chomikuj

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to samo z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Roli w sprawie zasadniczych wymagań dla narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w porządek szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, które pragnie robić produkt w współzależności od centrum w którym będzie on stosowany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne pochodzące z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym łączona jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich występowania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zwolniony z rynku. Działa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.