Strefa zagrozenia pozarem

W polach, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z zapisanymi w niej umowami jest dzisiaj wymogiem stosowanym do producentów tego standardu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, kiedy i ilości.

Każdy dom, bez sensu na prowadzoną kampanię, powinien być urządzony nie chociaż w najlepszej form urządzenia potrzebnego do stałej pracy, ale również odpowiednio dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Tak na potrzeby tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasa, kiedy również odporność wykorzystanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na inne sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a ponadto maszyny do indywidualnych zastosowań, w współczesnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz innego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich stoi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tym w ofercie są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a jeszcze modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie korzystna wydajność i jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w artykułach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a kolejnych kładą się na życiu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.