Srodki gasnicze neutralizatory i sorbenty

tłumaczenia naukowe

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy a od drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada również czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w powierzchni spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w mieszkaniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej uzyskuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest użyteczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna istnieje więcej do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tym szczególnie aktywne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak absolutnie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie może istnieć użytkowana na otwartych przestrzeniach. Natomiast nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie podaje się też w mieszkaniach, w jakich może ona sprawić poparzenia dostających się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.