Separator magnetyczny tasmowy cena

Teraz na własnym rynku prostych jest znacznie sposobów magnetycznych, które zajmują specjalny kształt pola magnetycznego, dzięki czemu wytwarza się znacznie istotną miarę magnetyczną chociażby w konkretnej odległości od separatora. Siła magnetyczna robiona jest przez magnesy ferrytowe. Separatory magnetyczne nadprzenośnikowe są głównie do usuwania elementów metalowych z przenośników taśmowych i zsypów. Są także do pomocy urządzeń takich jak kruszarki i młyny.

 

Jakie typy separatorów wyróżniamy?
Można wyróżnić dwa typy separatorów: blok magnetyczny oraz separator nad taśmowy samoczyszczący. Blok magnetyczny nie posiada taśmy czyszczącej, należy oczyszczać go ręcznie lub przy pomocy mechanizmu czyszczącego. Ten rodzaj separatora bierze się w wypadku, gdy spodziewana ilość żelaza będzie słaba czy do ochrony poszczególnych urządzeń. Natomiast separator nadtaśmowy samoczyszczący umieszczany jest nad przenośnikiem, który służy pole magnetyczne o dużo dużej odporności. Należy zaznaczyć, iż stanowi wówczas pewnie dla środowiska pracy. Czyści się go w droga ciągły, poprzez taśmę wynoszącą, co umożliwia usuwanie prawie wszystkich części elementów metalowych. Można kupić wersję separatora z napędem elektrycznym lub hydraulicznym.

Stan i kształt
Separatory otrzymuje się w innych wyglądach i kształtach, i firmy, które zajmują się ich sztuką są w stopniu dobrać odpowiedni kształt i rozmiar magnesu do posiadanych technologii, jak i potrzeb. By móc właśnie dobrać odpowiedni typ magnesu, wystarczy oszacować wysokość warstwy materiału, jaka dobiera się na przenośniku. Należy i wiedzieć jego szerokość. Wiadomo, iż im około obiektów żelaznych mógłby się znajdować magnes tymże silniejsza będzie skuteczność separatora. Warto też wiedzieć o tym, że szerokość magnesu powinna odpowiadać szerokości przenośnika, na jakim poznaje się ten wynik.