Sensowy i mierniki wyziewow toksycznych

Dzień w dzień, zarówno w domu jak też w biurze otoczeni jesteśmy różnymi pierwiastkami zewnętrznymi, które mają wpływ na nasze życie i zdrowie. Prócz fundamentalnych warunków, takich jak: lokalizacja, temperatura, wilgotność środowiska i tym podobne, mamy do czynienia ponadto z rozmaitymi wyziewami. Powietrze, którym oddychamy nie jest w idealnie czyste lecz zapylone, w nijednolitymi stopniu oczywiście. Przed zapyleniem w postaci pyłów możemy bronić się stosując maski z filtrami, jednak są w atmosferze inne zanieczyszczenia, które niejednokrotnie niełatwo zdemaskować. Należą do nich zwłaszcza wyziewy toksyczne. Zdemaskować je można zwykle tylko za pomocą maszynom takiego typu jak czujnik gazów toksycznych, który wyłapuje z atmosfery cząstki szkodliwe i raportuje o ich obecności, dzięki czemu informuje nas o niebezpieczeństwie. Niestety ryzyko to jest bardzo zabójcze, ponieważ niektóre gazy jak na przykład CO są niepachnące i nierzadko ich obecność w atmosferze skutkuje ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Obok CO stwarzają niebezpieczeństwo nam ponadto inne pierwastki przechwytywalne przez czujnik, na przykład sulfan, który w dużym stężeniu jest niezauważalny i prowadzi do momentalnego porażenia. Kolejnym gazem toksycznym jest dwutlenek węgla, równie niebezpieczny jak wcześniej wspominany oraz amoniak – gaz znajdujący się naturalnie w atmosferze jednakże w większym stężeniu zagrażający dla populacji. Detektory gazów trujących mają możliwość wykryć także ozon oraz dwutlenek siarki, który to gaz jest cięższy od atmosfery i ma skłonność do szybkiego wypełniania obszaru w pobliżu ziemi – z tego powodu właśnie w przypadku gdy jesteśmy narażeni na działanie tych pierwiastków, detektory powinniśmy ulokować w odpowiednim miejscu by mógł wyczuć zagrożenie oraz nas o nim poinformować. Innymi groźnymi gazami, przed którymi może przestrzegać nas detektor jest żrąco działający chlor a także silnie toksyczny cyjanowodór a także łatwo rozpuszczalny w wodzie, groźny chlorowodór. Jak widać, należy zainstalować czujnik gazów toksycznych.