Ryzyko wybuchu wojny

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa książce w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie zachodzi we wszelkich gałęziach przemysłu, w których dociera do zbierania się w powietrzu łatwopalnych substancji natomiast ich oparów, gazów oraz pyłów, które przekładając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w wypadku powstania iskry.

 

Przepisy te myślą na 13 źródeł zapłonu, z czego drinkom spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie pierwsze grupy:
– jakość I – urządzenia brane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich dołącza do skupiania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach montowania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia wyróżniają się na jakości M1 i M2. W drugich gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których realizowanie jest nieodłącznie powiązane ze dziedzinami zagrożenia wybuchem, te dziedziny, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, jakie mają specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia oddane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia ilości oraz może żyć uznane do praktyki w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki wybierane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, które powinny stać spełnione, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Wyjątkiem w naszym regionie jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesu innych producentów, uznawane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych terenów.