Pyly do betonu

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najprawdziwsze zagrożenie dla zdrowia działających w takim środowisku osób.

Ze powodu na zysk na etap zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym działaniem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie jednej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najdostępniejszych odpylaczy o niskich kosztach budowy. Cechą tego rozwiązania jest zła skuteczność odpylania, dlatego często są stosowane w połączeniu z własnymi odpylaczami. Bardzo dużą skutecznością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Podawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje z gałęzi przemysłu i z pewnego zagrożenia.