Przyczyny rozwoju przemyslu high tech w indiach

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energia i intensywność procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, jakie potrzebują zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry natomiast tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów zabierają się firmy, które korzystają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który przydatny jest na model w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości składają się znaczne liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest wskazane już przed dołączeniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy mają znaczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą stać odizolowane od siebie i sprawiać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek krok w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, bądź i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, gdyż może doprowadzać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, oraz w dziedzinie zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.