Przeciwpozarowy po niemiecku

W sukcesie pożaru najistotniejsza jest ruchliwa i pewna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem może się ona nawet przyczynić do uratowania dobrego życia. Aby ta reakcja była wprawdzie dobra, należy wiedzieć, w który rodzaj postępować również na co należy zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia rozpoczniemy w miejscu zamkniętym, a inaczej na prostej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że nasze pole manewru jest niewielkie, w kontakcie z tymże nie możemy pozwalać sobie na skorzystanie wszystkich preparatów. Drinku z najskuteczniejszych jest wolny wątpienia para wodna, jakiej służenie podobno w technika szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie zrobi ona dobrego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Lecz w niskich budynkach nadaje się idealnie. Często przydatna istnieje więcej na statkach, w miejsca, w których przyjmowane są alkohole bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niedozwolone jest używanie wody. Podstawowym działaniem pary, który umożliwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej dobrą cechą jest fakt, iż ów efekt organizowany jest wyjątkowo szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Istnieje więc niezmiernie istotne, bo w postaci, kiedy ogień rozszerzy się na pełen budynek, nie zapewne on zostać zgaszony samą parą. Potrzebne są wtedy bardzo dalekie działania straży pożarnej, co odnosi się spośród obecnym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą bardzo wysokie.