Program lojalnosciowy b2b

Firmy zajmujące się pracą albo same sprzedażą wyrobów mają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i materiałów. Oba skoncentrowane są na dobrym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego strukturze należy precyzyjnie określić jego wartość. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka oraz dystrybucja. W planie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów oraz produktów. Samym z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to plan do uprawiania magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa stanowi dużo intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak tworzyć kartoteki towarowe? Jak dodać nowy artykuł? Jak utworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest uruchamiany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu wydawany jest towar z określonego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i zagubionych w obszarze jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM wspominają o przesunięciach między magazynowych. W otwarty i konkretny sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, robiącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja dodają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w nazwie.