Program cdnxl instrukcja obslugi

Program CDN to software do zarządzania przedsiębiorstwem.
Skrót CDN pochodzi z angielskich słów “Compact Disc Novelty”.
Istnieje wówczas materiał marki ERP (ang. enterprise resource planning).
Daje on na efektywne projektowanie oraz wydawanie zasobami przedsiębiorstwa. Pozwala on lepszą współpracę poprzez gromadzenie oraz zmienianie danych.

 

Sprzyja toż w olbrzymim stopniu optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz lepsze nadzorowanie trwających w nim procesów.
Program cdn xl comarch jest dzisiaj sprzedawany pod nazwą Comarch ERP XL plus jest on dany dla średnich i delikatnych przedsiębiorstw. Dzisiaj istnieje on przyjmowany przez chwila tysięcy marek w wszystkiej Polsce.
Przekrój branżowy to przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz posiadające się działalnością usługową/serwisową.
Wybrane firmy zajmujące program to między innymi PPG, VOX, Kupiec, Kreistel czy mediaexpert.
Oprogramowanie Comarch oferowane jest przez sieć ponad 900 partnerów i w składzie firmowym online.

Program idzie na osiągnięcie rzeczywistych korzyści, które potrafią stanowić kontrolowane. Największą poprawę funkcjonowania firmy zaobserwowano w regionach:
– czas niezbędny na wykonania raportów (87%)
– czas ewidencji dokumentów (48%)
– ilość obsługiwanych zamówień (42%)
– etap realizacji zamówień (36%)
– wydajność pracy działu księgowego (25%)
– wartość zapasów magazynowych (24%)
– wartość przeterminowanych należności (23%)
– wydajność pracy (18%)
– przychody ze sprzedaży (15%)

Program zezwala na kadrę i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez:
– techniczne przygotowanie produkcji
– planowanie strategiczne
– harmonogramowanie operacyjne
– rejestracja produkcji
– rozliczenie zleceń

Program został te udostępniony w chmurze.
Łącząc wszystkie funkcjonalności dotychczasowego programu z dostępnością z dowolnego pomieszczenia na świecie oraz dużym bezpieczeństwem przechowywanych danych.
Inne cechy tej możliwości sposobu to:
– start bez konieczności instalacji systemu
– brak potrzeby posiadania infrastruktury
– łatwa dostępność na pewnym komputerze z dojazdem do Internetu
– większa elastyczność przy dodawaniu dodatkowych elementów.
– proste rozliczenie, za pomocą jednej stałej opłaty abonamentowej.

Program cdn xl comarch pozwala na liczne usprawnienie działania firmy.