Pospiech awf katowice

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Kiedy na prostej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego środka do poskramiania pożarów rzuca się różne środki gaśnicze. Najpopularniejszym jest właśnie woda. A nie w każdym przykładzie można się nią podawać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród obecnego, że bogata ją korzystać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, że nie ważna z niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Dodatkowo w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.