Podatek vat w 2016 ostatni rok limitu obrotow dla posiadaczy kas

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma każdy przedsiębiorca, który realizuje usługi lub dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników rozliczających się na podstawie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą jeszcze korzystać z niektórych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

kasy novitusNovitus NANO E - kasa fiskalna Polkas Kraków

Kiedy nie ma obowiązku posiadania kasy.
Jednym z przepisów, który obowiązuje do końca 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne obroty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które rozpoczęły działalność w czasie trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności w danym roku.

Kasa fiskalna – kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży.
W latach 2015 – 2016 w katalogu przedsiębiorstw, które muszą wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie realizują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę fiskalną w ciągu 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten sam obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z możliwością opłacenia ich w inny sposób niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy rozliczali się na podstawie faktur za wykonane usługi na rzecz osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników i samych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl