Podajnik slimakowy mial

Przenośniki ślimakowe mają zastosowanie przede ludziom w rolnictwie, To urządzenie służy do podawania gotowej paszy z mieszalnika, przenoszenia własnej paszy ze śrutownika lub z gnojownika. Ma również zastosowanie do rozładunku i załadunku ziarna.
Maksymalny kąt pracy przenośników ślimakowych to 45 stopni. Przenośnik ślimakowy nazywany istnieje też żmijką do zboża lub podajnikiem ślimakowym.
Przenośnik ślimakowy daje się do rozładunku przyczep rolniczych lub zasypywaniu silosów zbożowych. Pomaga również przy przewożeniu ziarna. Przenośniki są używane oraz do pierwszego czyszczenia zboża. Narzędzie to wykonywa zazwyczaj jako element linii do pracy pasz oraz drogi do magazynowania zboża. Przenośniki ślimakowe to narzędzia o odległości od 4 do 12 mb, wydajności od 7 do 60 T/h, średnicy rur od fi 110 do fi 250, silniki o wielkości od 1,5 do 11 kW.
Przenośniki ślimakowe są bardzo prostymi konstrukcyjnie maszynami rolniczymi. Przy ich stałej eksploatacji bardzo poważne jest badanie stanu łożysk oraz pasków klinowych. Te wyjątki są najbardziej awaryjne w daniu. Gra tym, należy dbać o kąt pracy przenośnika ślimakowego. Potrzebuje on stanowić maksymalnie 45 stopni.
Wyjątkiem z tej zasady są przenośniki pionowe. Istnieją obecne urządzenia dane do pracy przy ścianach budynków, silosów również kolejnych obiektów gospodarczych i gospodarskich.
Przenośniki ślimakowe posiadają znacznie korzyści. Wyróżniają się dużą wydajnością, niewielkim zapotrzebowaniem na energia, niską ceną i niewielkimi nakładami eksploatacji, łatwością prowadzenia także możliwością zmiany kąta pracy przenośnika.
Istnieją jeszcze przenośniki przystosowane do wymiany położenia. Dzięki tej roli przenośnik można wykorzystywać w kolejnych dziedzinach. Nie wyłącznie w rolnictwie. Przenośniki umożliwiają również zmianę kąta nachylenia. Przenośnik ślimakowy można wzbogacić o dodatkowe elementy np. kosz zasypowy, innego rodzaju rozdzielacze oraz segmenty przedłużające.