Plytka bezpieczenstwa dobor

Firmy od wielu lat dostarczają szeroką gamę rozwiązań ludziach do pomoce maszyn oraz instalacji procesowych przed uszkodzeniem, w rezultatu niekontrolowanego spadku lub wzrostu ciśnienia w ciągu. Drinkiem z ważnych ubezpieczeń tego gatunku są bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Dania te robią analogiczną rolę jak zawory bezpieczeństwa, z obecną odpowiedzią, że po zadziałaniu musimy je wymienić. Z kolejnej części, ze względu na lepszą konstrukcję, płytki bezpieczeństwa są o moc tańsze od zaworów. Co ważne, płytki mogą stanowić traktowane samodzielnie czyli w mieszanki z zaworem bezpieczeństwa. W wypadku kompletu płytka-zawór rola płytki liczy na pokryciem zaworu przed korozyjnym wpływem miejsca sztuki oraz zanieczyszczeniem. Rozwiązanie to pomaga zastosować tańszy zaworów o gorszej jakości wykonania materiałowego. Płytki bezpieczeństwa charakteryzuje kompletna szczelność, siłę na zmiany ciśnienia w handlu oraz bardzo duży czas bezawaryjnej pracy.
Jednowarstwowe płytki bezpieczeństwa używane zwłaszcza dla swoich aplikacji także dużych ciśnień rozerwania. Płytki zostały tak skonstruowane, aby ciśnienie rozerwania stanowiło wypadkową wyboru odpowiedniej grubości i form wykorzystanego materiału. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze może robić do 70% nominalnego ciśnienia rozerwania. Wszystkie płytki bezpieczeństwa są ze zintegrowanym wzmocnieniem, które przeciwdziała wahaniom ciśnienia.
Trójwarstwowe płytki bezpieczeństwa w grupy przypadków stosuje się dla niskich, średnich, a i dużych ciśnień pracy. Oferowane rozwiązania mogą prowadzić pracę przy ciśnieniu roboczym na pokładzie nawet 80% wartości ciśnienia rozerwania płytki. Laserowo nacięte, dane tematy rozerwania służą nam wysoką dokładność zadziałania tani dodatkowo w połączeniu z membraną uszczelniającą ustalają ciśnienie rozerwania. Oraz w wypadku tak wysokich ciśnień rozerwania obracaj się płytki z nacięciem gwieździstym co daje brak fragmentacji po zadziałaniu. W końcu uzyskania jak najlepszej dokładności zadziałania, punkty rozerwania zostały zbudowane przy zastosowaniu nowej technologii laserowej. Scalone wzmocnienie gwarantuje siłę na funkcjonowanie próżni, bez względu na poziomu płytki. Przy aplikacjach gdzie problemem potrafi być korozja, element ulegający rozerwaniu ubezpieczony jest zbyt pomocą membrany uszczelniającej.