Planeta ziemia na zawsze

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi stanowić wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w postaci, gdy nie przebywają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala stosowanie w niej całych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy siedzą w niej składniki w perspektywy gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana istnieje dodatkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeżeli występuje - zatrzymuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie żyje w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeżeli wystąpi - utrzymuje się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.