Para wodna jako dodatek do paliwa

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Kieruje się ją wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest mały ciężar dobry także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wiąże się do gaszenia pożarów, które potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy może żyć kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie idą w reakcję z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej funkcjonalne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do których stanowi się pewność, że nie są w nich mieszkańcy. Z racje na duże ciśnienie gaśnicze para mogłaby być kłopotliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.