Odpylacz tabletek

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) przebiega w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla zwykłych oraz zdrowych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w stronę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest oddawane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są proste w ciągu normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co wpływa, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów otrzymuje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest korzystne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego działalności (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).