Ochrona przed wybuchem atomowym

Pracodawca, który składa stanowiska pracy, w jakich warunki sprzyjają wykonywaniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, nie tylko odpowiedzialny jest dokonać oceny ryzyka i sprawić dokument bezpieczeństwa wybuchu, ale te przestrzegać dodanych mu przez ustawę obowiązków. W dokumencie objęta istnieje na dowód dana o ustalonym terminie, w którym będzie często dokonywać przeglądu stosowanych środków ochronnych. Bo dokument bezpieczeństwa wybuchu (explosion safety document) traktuje nie tylko służyć ocenie ryzyka i wskazaniu kroków, jakie należy podjąć, lecz istnieje więcej miejscem, gdzie wyraża się konkretnie wprowadzane w formie zagrożenia środki. Te środki pogrupowane są na trzy kategorie. Pierwsza ma środki stosowane, by zapobiegać powstawaniu atmosfery wybuchowej. Drugą kategorię stanowią środki posiadające na końca zapobieżenie zapłonowi, jeżeli taka atmosfera się już wytworzy. I trzecia kategoria obejmuje środki stosowane gdy dotrze do zapłonu także uważające na punkcie ograniczyć szkodliwy efekt zaś tymże tymże chronić zdrowie i bezpieczeństwo osób biorących w okolicy. Każdy z ostatnich środków musi być poddawany ciągłemu przeglądowi i weryfikacji.
Innym ważnym obowiązkiem, który uważa na sobie pracodawca jest szkolenie pracowników. Szkolenie dotyczące ochrony przez wybuchem wpisane jest tutaj w zwykły pakiet z zakresu higieny i bezpieczeństwa akcji.
Oraz na skutek jeszcze jeden czynniki, którego nie znajdziemy w tekstach, jednak bez którego żadne stanowisko pracy nie będzie miłe- rzetelność i etyka pracodawcy, jaki nie stosuje w praktyce półśrodków, ale poprzez sprawny, dobrej formie sprzęt, jest pracownikom bezpieczne warunki.