Obowiazek kasy fiskalnej od marca 2015

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma każdy przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub dokonuje transakcji na sytuacja osób finansowych i rolników liczących się na zasadzie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą również czerpać z niektórych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma celu posiadania kasy. Jednym z przepisów, który wchodzi do kraju 2016 roku, jest przepis świadczący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w dawnym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które rozpoczęły kampania w czasie bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia praktyk w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w katalogu przedsiębiorstw, które muszą wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, które nie dochodzą naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których działa limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą zakupić kasę finansową w układzie 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten jedyny obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z opcją opłacenia ich w oryginalny technika niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na platformie faktur za wykonane usługi na sytuacja osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

http://grupa-wolff.eu turnikietTurnikiet - projekt, dostawa, montaż, serwis GRUPA WOLFF

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników a tychże silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.