Obliczanie wytrzymalosci krokwi

Dokładne określenie stylu i umysłu obciążeń jest nieodzowne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tezie zmian i pielęgnacje.

W stosunku z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń wykorzystujemy metody numeryczne, w tym zwłaszcza metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może również elementów statycznych, jak również silnych. W wydarzeniach dynamicznych istotną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes stosowane są dodatkowo w planie określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy połączone z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w obiekcie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w końca zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń a ich nacisku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes pamiętają również znacznie wysokie uznanie w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich sile również różnych charakterystyk stoją się środkiem do rozwiązań wygodnych i skutecznych.Najlepsze jest działanie wstępnych analiz już na pierwszym etapie projektu. Uzna to uniknąć błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy oraz w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane i do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W aktualnych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo sprzedaje się od niedopuszczalności miejscowego pokazywania się materiału. W układzie z tym, coraz łatwiej można założyć ekstremalne doświadczenia i chronić mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest coraz większe.