Modulowe programy szkolen mpips

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów siedzących w oparciu o tą jedną bazę danych. W relacji od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program postępuje w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) i w klasie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla przeciętnych i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z kolejnymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go połączyć z planem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do organizmu Optima pozwoli na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co kupi na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.