Mikroskopy stereoskopowe olympus

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację punktów w świetle mającym i odbitym, dzięki zastosowaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co zezwala na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują użycie w takich rzeczach wiedzy jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo i w przemyśle. Mikroskopy stereoskopowe są często jako urządzenie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i sprzedają relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują użycie w obcych celach, choć nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, oraz są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa podstawowe obiektywy i system Abbego, w którym zastosowano jeden czołowy obiektyw.

Kiedy szybko zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest wielki i absolutnie z tego powodu omawiane urządzenie doskonale dodaje się do poszukiwania w środku mikroskopowym dynamicznie toczących się organizmów ludzkich. Standardowy zakres powiększeń świadczony przez mikroskopy stereoskopowy mieści się zawsze w granicach od trzykrotnego do przynajmniej dwu stokrotnego, działaj ze względu na krótką odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz niewielką ilość światła odbitego docierającego do obiektywów, złe jest wykorzystanie większych powiększeń.