Lysienie psychika

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych oraz dokonanych zgodnie z regułą ATEX wchodzącą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby leczyło w całości sprawnie, przydatne jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) daje się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których powołują się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do owego końca należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i jedynej instalacji odpylającej, skoro ona rzadko może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z informacją ATEX i potrafiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.