Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, jednak dopiero jeśli będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, ponieważ chociaż oni są zainteresowani zakupem używanych kas. Kasy fiskalne popularne i stosowane możemy wyszukać w autoryzowanych punktach danego producenta. Kasę fiskalną możemy także bez problemu oddać do złomowania. Ale jeśli mechanizmy z kasy są w bardzo delikatnym bycie, wtedy potężna ją sprzedać innej firmie.

W przepisach o kasach widzących nie ma konkretnie zawartych jednoznacznych regulacji, które dotyczyłby postępowania podatnika z posiadanymi kasami fiskalnymi w wypadku zakończenia prowadzonej poprzez niego realizacje gospodarczej. Żaden z prawych przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, jaka jest jego jakością. Takie te stanowisko znane jest w sztuce indywidualnej, jakie stało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o numerze ITPP1/443-662/12/KM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z zysku i zrobieniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi gości w myśli podatnika. Nie liczy to żadnych przeszkód, żeby w omawianej sytuacji kasa fiskalna mogła stanowić naprawdę zniszczona, bądź i odsprzedana innej części. Natomiast w praktyce wyraża się, że nikt poza producentem nie jest ciekawy kupnem używanej kasy fiskalnej. Jest zatem stworzone faktem, że kasa widząca jest sprzętem o właściwym przeznaczeniu, natomiast jej zawartość, funkcjonowanie, a ponadto możliwość stosowania przez podatnika zapisane są bardzo dokładnie w przepisach, które działają kas. Na miary tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą cieszyć się jedynie uprawnieni producenci domowi oraz podmioty, które działają wewnątrzwspólnotowego nabycia albo importu kas fiskalnych, którzy posiadają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że proponowane przez nich kasy pełnią funkcje zapisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a także warunki, jakim muszą odpowiadać. Więc jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej firmie, to określone byłoby omówić tę decyzję z uprawnionym serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kwota ta robi wymogi zarejestrowane w uchwale o VAT oraz ewentualnie można w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.