Kasa fiskalna elzab mini cena

Przedsiębiorcy wykonujący kampania gospodarczą, w której wykorzystują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo wielu wymogów. Jednym z nich jest obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez wskazany w odpowiednim rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z którym kopie paragonów fiskalny powinien było przechowywać przez okres dwóch lat. Począwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Natomiast muszą dbać również o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że czas pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede wszystkim ze względu na to, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę duży czas jest pozytywne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej zawartość cenę i stawki podatkowe. Na wycieczkę jednak zasługuje fakt, że pomimo iż ustawodawca wskazał określony termin do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi to nie wskazał sytuacje w jakiej winnym stanowić one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w organizacji papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają zdolność archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy jeszcze mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden środek nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.