Jakie sa zalety rozwiazan erp

http://www.comarch-polkas.pl cdn optima kadry i płaceProgram Comarch CDN Optima Kadry i Płace - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce kluczową kwestią jest informacja. Stała się ona najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa i ma olbrzymi wpływ na proces decyzyjny. Obecnie nie jest możliwe, aby proces zbierania i analizowania danych odbywał się bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Dlatego coraz większe znacznie mają systemy informatyczne.

Systemy ERP można zdefiniować jako zintegrowane moduły, które mają za zadanie optymalizację procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Producenci oferują gotowe rozwiązania, które mają pomóc w zautomatyzowaniu wymiany danych między różnymi działami firmy. System klasy ERP posiada wiele zalet. Jedną z nich jest jego kompleksowość. Obejmuje on swoim działaniem wszystkie strefy występujące w przedsiębiorstwie. Zarówno te techniczne jak i ekonomiczne. Dzięki temu możliwa jest szybka integracja danych i procesów. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest jego elastyczność. Możliwe jest jego dostosowania do potrzeb oraz możliwość sprzętowych przedsiębiorstwa, w którym ma być wdrożone. System ten zapewnia również otwartość, dzięki czemu możliwe jest dodanie do niego kolejnych modułów oraz łącznie już istniejących z sieciami zewnętrznymi. Rozwiązanie to daje gwarancję zgodności z aktualnymi standardami, przez co możliwe jest przeniesienie istniejącego już systemu na nową platformę gdzie będzie się znajdował lepszy sprzęt oraz nowocześniejsze oprogramowanie. Kolejną zaletą jest posiadanie zawsze aktualnej bazy polskich przepisów, szczególnie tych dotyczących rachunkowości i finansów. Możliwości tego typu systemu są nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorstwa. Niewykorzystanie rozwiązań ERP znacznie utrudnia konkurowanie na rynku, a nawet ją uniemożliwia. Warto pamiętać, że systemy te nie zapewniają długotrwałej przewagi nad innymi. Jest to spowodowane tym, że coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje tę technologię. Na rozwój ERP największy wpływ ma kierunek, w którym zmierzają potrzeby biznesowe. Dlatego obecnie z powodzeniem system ten wykorzystuje technologie internatowe. Dzięki temu jest on otwarty na rozwiązania zachodzące w sieci. Umożliwia eksport oraz import danych z innych systemów tej klasy.