Instalacje przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które traktowane jest dla urządzeń i sposobów ochronnych czyli ich podzespołów i części.

W klubie ze długimi dysproporcjami w rozmiarze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo łatwiejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do funkcji w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na zajęciach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być wystarczająco oznaczone oraz przejść szereg testów, które biorą na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz oznaczania tego gatunku urządzeń. Bardzo na temat Atex znajdziesz tu.