Hodowla zwierzat cwiczenia

Sam czas mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz kształtowi definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z podstawowych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawce energii. Prawdopodobnie wejście na utrzymanie mięsa nastąpiło obecne w stanie zlodowaceń, kiedy ciężko było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa było się drinkom z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinie na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem istnieje to kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z częstej diety mięsa, w tym ponad ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, a także jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest toż ruch bycia skojarzony z pewnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi spożywa mięsa z obecnych tychże przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.