Gastronomia anni 60

Czerpiący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik związanych z naukami psychologicznymi. Stanowi więc rodzaj szkolenia pracowników polegający na działaniu procesu decyzyjnego w planie odpowiadania ich spraw zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu zajęcia są coachowie, którzy czynią ze bliskimi facetami na nowych płaszczyznach np. w ruchu spośród ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a jeszcze omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z pozostałymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich własnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich planów i skupienie na optymalizacji działań prowadzących do ich dokonania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego osobiste projekty i programy intelektualne. Pozostałymi cechami widocznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko chroni im w procesie kształtowania się; jest skonstruowany na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; obiektem jest wytwarzanie do świadomego dokonywania zmian.