Filtrowanie i zawezanie wynikow

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do rezygnowania z potrzebą odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią wtedy podstawowe procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły występujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał stworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych bierzemy w ofercie urządzenia a całe instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one zajmowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia wtedy na dawanie ich w wszystkim pomieszczeniu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, poleca go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania bądź nie, zrobione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z opinie na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest skierowanie strefy niebezpiecznej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, wszystkie jej części i podzespoły są łączone w taki rób, żebym one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.