Enova program

Enowa to program płacowo – kadrowy przeznaczony do obsługi działu kadr i obliczeń płac od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program współdziała z Planem Płatnika, Rejestratorami Czasu Rzeczy oraz środowiskiem MS Office (Word, Excel). System spełnia odpowiednie wymagania polskiego prawa co do ewidencji danych kadrowych, podatków, składek ZUS, naliczania wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych.

 

Dział kadr to zwiększona ewidencja osobowa zezwalająca na spadek i wgląd do danej takich, jak: dane człowieka czy zleceniobiorcy, dane członków rodziny, zasady wynagradzania – rodzaj umowy, stawka, indywidualne ubezpieczenia zdrowotne, społeczne a dane podatkowe – koszt oraz przysługujące ulgi. Enova idzie na edycję błędnych zapisów oraz odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.
Dział płace umożliwia rozliczanie etatów, umów zleceń. Dzięki niemu dopuszczalne jest danie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto. Wbudowane funkcje kupią na realizację dodatkowych opłat, ustalenie czasu pracy oraz zsumowanie elementów wynagrodzenia.
Ciekawą opcją są ergonomiczne kalendarze, które pozwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, adnotację odstępstw od dawnego grafiku – obecności i nieobecności oraz zgodę z Rejestratorami Czasu Pracy.
Definiowany system wydruków zapewnia przygotowanie na zasadzie zamieszczonych danych wydruków różnego sposobu sprawozdawczości oraz przesyłanie plików do MS Word i późniejszą ich nowość w tym programie.
Enova to pomysł płacowo – kadrowy wart polecenia. Dobry i pożyteczny w obsłudze. Raporty z listy wyświetlanych informacji można produkować w oczywisty sposób, zaś niektóre dane oddadzą się importować do organizmu z Excela. Każdy element wprowadzanych danych idzie na tworzenie dowolnego zestawienia. System jest niedrodzy w obsług. Zakup pomysłu toż korzystna inwestycja. Jakość wykonania, prosta obsługa, niedrogie wykorzystanie to cudowna inwestycja w polski cenny chwila oraz finanse.