Dzialalnosc gospodarcza krok po kroku

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w średnich obiektach, jak zaś w ogromnych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref wysokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zaprojektowane w organizacji modułów i często używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i uroda biegnąca zgodnie z jej kierunkiem. Oznaczenia na obecnych możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że osobę otrzymuje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budowie jest sprowadzenie wszystkich do pewnego rozwiązania w wypadku ewakuacji. Spośród tego początku winnym stanowić dokładnie znane, dlatego w światłu ewakuacyjnym obraca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary również wysoka sprawność, duża moc także duża zaletę luminacji.